Woningbouw Nieuwveen

Nieuwkoop – De gemeente hield twee weken geleden een informatieavond over woningbouw in Nieuwveen. De avond was drukbezocht en de bezoekers waren enthousiast over de plannen, zo staat op de gemeentelijke website te lezen.

woningbouw nieuwveen

Wethouder Platen (links) legt uit (foto website gem Nieuwkoop)

De ontwikkelingen van de projecten De Verwondering en Teylerspark werden toegelicht.
Wethouder Paul Platen vertelt: “De twee projecten vullen elkaar goed aan. Hierdoor bieden we verschillende soorten woningen aan in Nieuwveen. Met vrije kavels op de Verwondering en in het Teylerspark huurwoningen aangevuld met mogelijk rijwoningen en twee-onder-een kappers zijn de projecten voor meerdere doelgroepen interessant.”
Naast huur ook koopwoningen in Teylerspark
Het plan is om in het Teylerspark 20 sociale huurwoningen te realiseren. Dit sluit goed aan op de grote vraag naar huurwoningen in de gemeente. Ook draagt het bij aan het verkorten van de wachtlijst voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Wethouder Platen vervolgt: “We hebben recent de kans gekregen van de provincie om extra woningen te bouwen in dit deel van Nieuwveen. Die kans moeten we grijpen! Deze locatie noemen we Teylerspark 2. Met het ontwerp van dit deel van het Teylerspark proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de lokale behoefte.”
Optimalisatie plan De Verwondering
Naast het Parkeiland start nu ook de ontwikkeling van het Noorder- en Zuidereiland van De Verwondering. De verdeling en omvang van de kavels op de eilanden is verbeterd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Zo sluiten ze beter aan bij de vraag vanuit de huidige markt. Wethouder Platen geeft aan: “Het is een beter plan geworden qua opzet. De kavels sluiten aan bij wat woonconsumenten vragen en de verbinding met het water op de twee nieuwe eilanden maakt wonen op dit deel van De Verwondering extra aantrekkelijk.”
De verkoop van de eerste 5 kavels op het Noordereiland is op 6 oktober gestart.