WoZoZo tijdelijk schapenweide

Nieuwveen – De dorpsvereniging Nieuwveen i.o. wil Woningstichting Nieuwkoop vragen of een braakliggend terrein tijdelijk schapenweide mag worden. Als de inwoners dat ook willen.

schapen

In de komende week wordt een flyer rondgestuurd, waarin de dorspvereniging aan de bewoners vraagt of zij dat idee steunen.

Al een aantal jaren ligt de bouwgrond voor de WOZOZO er verlaten en wat verwilderd bij. De dorpsvereniging i.o. heeft als één van haar speerpunten, het plan opgevat om hier een voorlopige schapenweide van te maken.

Het zal waarschijnlijk nog enkele jaren duren voordat de nieuwe bouwplannen verwezenlijkt zijn. Tot die tijd zou een groep schapen het gras kort kunnen houden. Dit zal het aanzicht van dit stukje groen en het Nieuwveens centrum verfraaien.

De dorpsvereniging i.o. wil hiervoor een verzoek indienen bij de eigenaar van de grond: Woningstichting Nieuwkoop.

Wie meent dat een schapenweide een mooiere oplossing is dan het huidige braakliggende terrein kan naam, adres en handtekening in het “Schapenweideboek” zetten. Het boek ligt bij de Coop Supermarkt.

Digitaal hier iets van vinden kan ook. Stuur een email naar nieuwveen.dorpsraad@gmail.com