WSN gaat aan de slag in Nieuwveen

Nieuwkoop – Woningstichting Nieuwkoop (WSN) gaat 12 sociale huurwoningen realiseren in de nieuwe woonwijk De Verwondering in Nieuwveen. Donderdag 8 september ondertekenden wethouder Annette Pietersen en Annelies Barnard, directeur van de Woningstichting Nieuwkoop hiertoe een grondverkoopovereenkomst.

In het afgelopen jaar is de druk op de sociale woningmarkt snel opgelopen, vooral door het huisvesten van statushouders. Om de wachtlijsten niet verder te laten oplopen, besloot de gemeenteraad op 21 april van dit jaar om 72 extra huurwoningen te bouwen, verdeeld over een aantal dorpen. Met de grondverkoop wordt de eerste stap naar realisatie van deze extra woningen gezet. Wethouder Annette Pietersen; “Nieuwkoop loopt voorop met het versneld realiseren van extra capaciteit in de sociale huursector. Dat is het resultaat van een gedegen aanpak in de gemeenteraad en goede samenwerking met woningcorporaties. Ik ben daar trots op.”

Ook Woningstichting Nieuwkoop is blij met de voortgang in Nieuwveen. Bestuurder Annelies Barnard: “Het is goed dat er nieuwe sociale huurwoningen bij komen om te zorgen dat de wachtlijsten niet nog verder oplopen. Zeker in Nieuwveen waar onze collega Vestia geen nieuwe huurwoningen meer kan realiseren is dat hard nodig. Wij hebben nu een overeenkomst voor de eerste 12 huurwoningen in Nieuwveen. Daarnaast zijn we ook hard aan de slag met het maken van een nieuw plan voor seniorenwoningen aan de A.H. Kooistrastraat.”

De huurwoningen in De Verwondering zijn bedoeld voor alle inwoners binnen de gemeente Nieuwkoop en zullen enige verlichting geven op de woningmarkt. De woningstichting wil daarom echt doorpakken zodat de woningen snel beschikbaar zijn. Het is de bedoeling om de woningen rond de zomer van 2017 op te leveren.

veiligopvakantie