Zelf je tablet regelen

Nieuwkoop – Tot nu toe werden er iPads vanuit de gemeente in bruikleen gegeven aan raadsleden en fractie-assistenten, maar door de uitbesteding van de ICT is er geen ondersteuning meer vanuit de gemeente. De politici mogen het zelf regelen.

Voorgesteld wordt om fracties een vergoeding te geven voor de aanschaf van mobiele apparaten bijvoorbeeld iPad’s om zo papierloos te blijven vergaderen. T
Daar is dan wel geld voor nodig en er werd o.a. voorgesteld om de wijziging (‘De bijdrage uit lid 2 wordt, uitsluitend in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, verhoogd met € 500 per raadszetel + € 2.500’) vast te stellen en om naast het bedrag van € 16.500 dat in de voorjaarsnota 2018 is opgenomen ook een bedrag van € 9.000 in de najaarsnota 2018 op te nemen voor de verhoging van de fractievergoeding in 2018 naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.