Zes ton van Sint Gemeenteraad

Nieuwkoop – De gemeenteraad geeft Hockeyclub Nieuwkoop (HCN) 600.000 euro incidentele subsidie voor de aanleg van een nieuw hoofdveld.

kunstgras

Op 30 november “bestreden” de raadsleden elkaar al en ging de discussie op de manier waarop de subsidie-toezegging tot stand kwam. Vanuit de SGP/CU hoek werd het vooral als verkiezingsretoriek gezien. Van Belzen was donderdag de 14e helder: ‘Wij steunen het collegevoorstel niet. Wij zijn principieel tegen zondagssport en ook de onzorgvuldige wijze van dit proces, doet ons nee zeggen.’

SBN en D66 stelden onomwonden vast dat die 6 ton naar HCN moet. Dat stelden de andere partijen ook, maar die wilden meer grip en controle. Met verbazing hoorden zij wethouder Elkhuizen zeggen: ‘Als meneer Diederik mij belooft het goed af te handelen, dan geloof ik dat.’ (Diederik is register accountant en penningmeester van HCN – red) Schrama (NN) en Zoet (CDA) bleven er op hameren dat er afspraken op papier moesten komen. Elkhuizen bleef zich daarin verzetten en zei dat het bij het toepassen van de hardheidsclausule niet nodig was. Hendriks (SBN) gooide er nog een schepje bovenop: ‘Als ze dat niet doen? Gaan we dan het veld er weer uitspitten?’ Schrama legde uit dat clubs die 5000 euro subsidie willen hebben heel wat meer verantwoording moeten afleggen.

In de gewenste verantwoording wilden CDA en NN met name ook dat HCN zich tot het uiterste zou gaan inspannen om in een beheerstichting te gaan zitten, naar voorbeeld van Sibuni (gezamenlijke voetbalvelden) Zoet (CDA) stelde zelfs voor dat HCN gewoon bij de huidige Stibuni moet aansluiten. D66 en ook Elkhuizen gaven aan dat daar wel wat fiscale spelregels aan vast zitten.

De VVD zat er een beetje tussen als coalitiepartij. De Kleer gaf uiteindelijk zijn steun aan het amendement van CDA en D66, maar toen was in de urenlange discussie het verzoek voor financiële verantwoording er al uitgeschrapt.

Zes ton voor HCN is veel geld, veel kunstgrasvelden kunnen voor minder worden aangelegd. HCN moet een zogeheten waterveld krijgen. Er ligt nog een geheim document van bijna 100 kantjes, waarin waarschijnlijk staat waarom het nieuwe kunstgras zo duur moet zijn.

Uiteindelijk keurde de raad dit subsidievoorstel goed (allen SGP/CU was tegen). De enige verplichting die de oppositie er nog wel doorheen kreeg, was dat HCN zich moet inspannen hun kunstgras in een beheerstichting onder te brengen.