Zes ton voor hockeyclub

Nieuwkoop – Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om 600.000 euro incidentele subsidie te verstrekken aan de Hockeyclub Nieuwkoop inzake de aanleg van een nieuw hoofdveld.

hockey

Het officiële voorstel is als volgt (1) De Hockeyclub Nieuwkoop een incidentele subsidie te verstrekken van maximaal € 600.000,- euro voor de vervanging van het hoofdveld (onder voorwaarde dat wordt gekozen voor een waterveld). (2) Daarmee af te wijken van de Algemene Subsidie Verordening (ASV) gemeente Nieuwkoop 2017, zoals beschreven in artikel 17, lid 1. (3) Dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve vrij besteedbaar. (4) Begrotingswijziging nr. 2018-05 vast te stellen.

De HCN heeft een aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage voor de aanleg van een nieuw hoofdveld. Daarvoor zijn diverse financiële, sportieve en maatschappelijke redenen. Als gastsprekers zijn de voorzitter en penningmeester van HCN daarom ook de 30e aanwezig.