Zorgmarkt Langeraar

Langeraar – Op initiatief van dorpsvereniging Rondom de Plassen wordt er zaterdag 11 februari een Zorgmarkt gehouden.

In gebouw Parola aan de Langeraarseweg zijn belangstellenden van 11.00 tot 14.00 uur welkom. Het is vooral een informatiemarkt voor mantelzorgers en ouderen, maar andere doelgroepen zijn welkom.

De maatschappij is voortdurend aan verandering onderhevig en ook de gemeente Nieuwkoop heeft bijvoorbeeld te maken met de wet Wmo en de decentralisatie van rijkstaken naar gemeentelijk niveau.

Informatie over persoonsgebonden budget (PGB), wet Langdurige Zorg (WLZ), mantelzorg, vrijwilligerswerk en professionele hulp en service is volop verkrijgbaar.

Deelnemende partijen zijn onder andere

Gemeente Nieuwkoop, Zorg&Zekerheid, Tom in de Buurt, WIJdeZorg, Rabobank, Vegro, Notaris, KBO, Alzheimer Café, Meer Bewegen voor Ouderen en Hospice Groep.

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door Gemma Bavelaar.