Zuwe Hofpoort wordt St. Antonius

Woerden – Op 13 oktober wijzigt de naam van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in St. Antonius Ziekenhuis Woerden.

Poster meestal dichtbij versie 1

Van 2 tot 16 oktober is de aankondiging van de naamswijziging op lantaarnpaalborden in de regio te zien, als aanvulling op de brief met flyer die onlangs huis-aan-huis is verspreid. Tegelijk met de naamswijziging gaat het St. Antonius in oktober ook over op een nieuw elektronisch patiëntendossier.

De nieuwe naam is vanaf 13 oktober te zien op alle communicatiemiddelen, zoals folders, afsprakenkaartjes en briefpapier. Ook staat het nieuwe logo vanaf dan op de gevel van het ziekenhuis in Woerden. Daarnaast wijzigen ook de telefoonnummers en de website van het ziekenhuis. Alle informatie vinden patiënten vanaf 13 oktober op www.antoniusziekenhuis.nl

Nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD)

Naast de naamswijziging wordt op 13 oktober een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) in gebruik genomen. Vanaf dat moment werken de ziekenhuizen met één gezamenlijk systeem. Zo kan iedere zorgverlener van het St. Antonius Ziekenhuis de medische gegevens van een patiënt in één digitaal dossier raadplegen op alle locaties. Vanaf maandag 2 oktober werken alle polimedewerkers al met het nieuwe afsprakensysteem dat onderdeel is van het nieuwe EPD.